מחלקת קשרי לקוחות

מחלקת קשרי הלקוחות של קבוצת פלא נדל"ן פועלת על פי מתודת עבודה הייחודית לה, המושתת על בניית מערכת אמון רציפה

וצמודה עם בעלי הזכויות לאורך כל הפרויקט.

מחלקת קשרי לקוחות המתמחה בהחתמת דיירים מספקת מענה עבור חברות יזמיות נוספות  כשירות outsourcing.

  

תהליך העבודה

בשלב ראשון - אנו ממפים את הפרויקט לעומק. תוך כדי התהליך אנו שמים דגש על לימוד הקונפליקטים השונים בין הגורמים המעורבים,  מזהים את אנשי המפתח בשטח ומבינים את הצרכים הייחודים של בעלי הנכסים. לאחר פגישות אישיות, המתקיימות בבתי בעלי הנכסים ברחבי הארץ ואיסוף נתונים אישים, אנו צוברים  מידע בעל ערך רב המייעל בצורה משמעותית את העבודה עם הדיירים. לאורך כל שלבי הפרויקט, אנו נמצאים מידי יום בשטח ומהדקים את הקשר הישיר מול בעלי הנכסים.

בשלב השני - בהתאם למידע העשיר שצברנו בשלב הקודם אנו מתאימים חליפת פתרונות ייחודית המותאמת לכל מתחם, בהתאם לאוכלוסייה ולהבדלים התרבותיים והסוציו-אקונומיים. בנוסף לכך, עבודתנו מושתת על בסיס מערכת אמון עם בעלי הזכויות ואנו פועלים ע"פ תוכנית עבודה המותאמת לשלבים השונים בהתאם לאחוז החתימות.

אופן עבודה ייחודי זה מאפשר לנו לפתור קונפליקטים בין הדיירים, לאחד גושים ולקדם באופן משמעותי את התהליך המורכב עד להבאת כלל בעלי הזכויות לחתימות על חוזים מלאים.