מכתבי הערכה

מכתב הערכה מדייר ברח׳ הנורית - ירושלים

מכתב הערכה מנציגי הדיירים ברח׳ הנורית - ירושלים

מכתב הערכה מנציגת דיירי נוף הפארק - ירושלים

מכתב הערכה מדיירים ברחוב הנורית- ירושלים

מכתב הערכה מדיירים ברחוב אריה קלנר- ירושלים